Giải Pháp Thư Viên Thông Minh

 • Danh mục tối thiểu phòng học thông minh

  exworld - 04/08/2020

    Nhu cầu phát triển khoa học công nghệ đặc biệt nhu cầu trong lĩnh vực giáo dục, Một trong những giải pháp thông minh mà Thành Công muốn gửi đến các bạn đó là mô hình lớp học thông minh với đầy đủ các thiết bị, các tính...

 • Thư viện điện tử là gì ?

  exworld - 07/19/2019

  Thư viện điện tử là gì  Thư viện điện tử là một khái niệm chưa được định nghĩa thống nhất và còn nhiều tranh luận, đôi khi dùng lẫn lộn và đồng nghĩa với các khái niệm “ Thư viện số” , “ Thư viện ảo”, …. Nhìn chung...

 • Giới thiệu về thư viện điện tử

  exworld - 07/04/2019

  Nhận thức giải pháp thư viện điện tử… Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số chính là làn sóng phát triển của ngành xuất bản điện tử. Cùng với tỷ lệ sở hữu thiết bị máy tính bảng và máy đọc sách (e-reader) của người dân Mỹ...