Giải Pháp Máy Chiếu

  • Xu hướng thay máy chiếu bằng màn hình chuyên dụng

    exworld - 07/02/2019

    Xu hướng thay máy chiếu bằng màn hình chuyên dụng Với xu hướng công nghệ ngày càng phát triển thay thế các thiết bị không đáp ứng được yêu cầu người dùng hiện nay. Chúng ta biết máy chiếu là thiết bị trình chiếu đưa ra 1 một hình...

  • Giải pháp màn hình ghép sử dụng máy chiếu

    exworld - 06/28/2019

    Giải pháp ghép nhiều máy chiếu tạo thành màn hình hiển thị kích thước lớn Tổng quản giải pháp màn hình ghép sử dụng máy chiếu: Với sự phát triển không ngừng về công nghệ hiên nay, xu hướng công nghệ hiển thị hình ảnh, công nghệ trình chiếu...